Diğer Tedavilerden Ne Açıdan Farklıdır?

Günümüzde karaciğer kanseri tedavisi bir çok hastanede revizyon denilen cerrahi yöntem ile yapılmaktadır. Revizyon işlemi, karaciğerdeki kanserli dokunun koter ile yakılması, yoğun soğuk suyla dondurulması veya dokunun çıkarılması işlemidir. Kemosatürasyonun doğuş noktası olan izole hepatik perfüzyon(percutaneous hepatic perfusion-PHP) tedavisi, karaciğerin vücudun geri kalanından izole edilerek kemoterapötik ajanca satüre edilmesine dayanır. Fakat bu tedavi yönteminde uygulanan fazla kemoterapötik ajanın filtrelenmemesi, hastaların %65’inde ameliyat sonrası yan etki olarak hepatik toksisiteye sebep olmaktadır. Ayrıca cerrahi işlemin yaratmış olduğu zorluklar tedavi sürecini ve tedaviden sonraki süreci de zorlaştırmaktadır. Chemosat® sistemi ile yapılan izole işlem, kateterler ve sistem içerisinde bulunan özel filtreler sayesinde toksisite yüzdesini oldukça düşürmektedir. Ayrıca, kemosaturasyon tedavisi(CS-PHP) ile doğrudan karaciğere bir kematerapötik ajanın uygulanması ve özel filtreleme sistemi ile bu konsantrasyon sınırlandırılması giderilmiş, izole hepatik perfüzyon sistemine göre daha yüksek yoğunluklarda kematerapötik ajanların kullanılmasıyla daha olumlu bir sonuç vermesi sağlanmıştır.

Kemosatürasyon işleminin bir diğer faydası da uygulanan kematerapötik ajanın doğrudan karaciğere uygulanmasından dolayı, teşhis sırasında görülen kanserin tedavisinin yanı sıra görülemeyen mikro boyuttaki kanser oluşumunu da engellediği bilinmektedir.

Aynı zamanda geleneksel cerrahi yöntemlerin oldukça invasiv olması ameliyat sonrasında hastada estetik bir görünüm bırakmamaktadır. Fakat Chemosat® ile minimal invasiv bir işlem uygulandığından ameliyat sonrasında vücuda verilen hasar çok küçük olacak ve herhangi bir estetik kaygı yaşanmayacaktır.

Bunun yanı sıra geleneksel yöntemlerden farklı olarak;

  • Ameliyat sonrası görülen ağrı, acı ve rahatsızlık hissinin daha az olması
  • Ameliyat etkilerinin azaltılması için kullanılacak ilaçların geleneksel yönteme göre daha az olması

Ameliyat sonrası hastanedeki yatma işleminin geleneksel yönteme kıyasla daha kısa ve daha rahat geçmesi gibi faydalar sağlamaktadır