Kemosaturasyon Nedir?

Karaciğer Kanserlerinin Tedavisinde Yenilikçi Yöntem: Kemosaturasyon

Karaciğer kanserlerinde son derece etkili ameliyatsız tedavi yöntemi kemosaturasyon hastalar için yeni bir umut kaynağı!

Kemosaturasyon; yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğere veren ilk tedavi!

Kemosaturasyon; doktorun uygun olduğunu düşündüğü müddetçe, birden fazla kullanılabilir tedavi!

Kemosaturasyon; karaciğerde birden fazla kanser olsa bile etkili tedavi!

Karaciğer kanserleri tedavisinin en etkili yollarından biri olan kemosaturasyon, yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğere veren ilk tedavidir.
Kemosaturasyon, doktorun uygun olduğunu düşündüğü müddetçe birden çok kez uygulanabilir. Karaciğerde birden fazla kanserli lezyon olsa bile etkili bir tedavi yöntemidir.

Şu anda sadece karaciğerin metastatik tümörlerine uygulanan kemosaturasyon tedavisi, yüksek dozda kemoterapötik ajanın direkt olarak sadece karaciğere verilmesine imkân sağlamaktadır.

Bu kapalı devre tedavi sisteminde; karaciğerdeki kan akışı vücudun dolaşım sisteminden karaciğer içerisine yerleştirilen çift balonlu kateter(küçük plastik tüpler) ile izole edilir ve hepatik arterden yüksek dozda zerk edilen kemoterapi ilacı, karaciğeri terk ettikten sonra kemoteröpatik ajanın (melfalan hidroklorür) konsantrasyonunu azaltmak üzere özel filtrelerde temizlenir, sonra tekrar dolaşım sistemine geri verilir.
Kemosaturasyon tedavisiyle doktorlar kemoterapi ile ilgili toksisiteyi yönetilebilir düzeyde sınırlayarak hastaya kemoteröpatik ajanın konsantre dozlarını verebilmesine olanak tanır. Kemosaturasyon prosedürü minimal invazif bir tedavidir ve tekrarlanabilmektedir.

Karaciğerdeki kanser, primer (karaciğerde ortaya çıkmış) veya metastaz yapmış (karaciğere diğer bir doku veya organdan yayılmış) kanser olabilmektedir. Karaciğer kanseri olan hastalar için tedavi ile ilgili mevcut seçenekler arasında; hastanın tüm vücuduna verilen kemoterapi (sistemik kemoterapi), cerrahi veya ablasyon, embolizasyon veya radyo terapi gibi lokal bölgesel tedaviler bulunmaktadır.

Kemosaturasyon tedavisi, mevcut tedavi stratejilerini tamamlayabilecek yeni bir teknoloji olup, sınırlı tedavi seçeneklerine sahip hastalar için umut kaynağı da olabilecektir. Çünkü; karaciğer sistemik dolaşımdan izole edilmekte ve sistemik toksisite yönetilebilir düzeyde sınırlandırılırken, muhtemelen daha da iyi sonuçlar alınmasını sağlayacak biçimde yüksek dozlarda kemoterapi uygulanmasına imkân tanımaktadır.
Kemosaturasyon tedavisi, minimal çapta invazif olma ve tekrarlanabilir olma avantajları sunmaktadır. Bu teknolojinin karaciğere sirayet etmiş kanser vakalarının tedavisinde geniş çapta uygulanması potansiyeli mevcuttur.

CHEMOSAT® kemosaturasyon tedavisinin karaciğer üzerinde uygulanmasını sağlayan bir platformdur. Bu yeni sistem ile birlikte Percutaneous hepatic perfusion(PHP) adı verilen sistem kullanılarak kemoterapötik ajanın(melphalan hydrochloride) doğrudan karaciğer dokularına verilmesi ile gerçekleştirilir. Bu sistem kateterler aracılığı ile karaciğerdeki kan akışının vücuttan izole edilmesini sağlarken, özel filtreler ile kemoterapötik ajanın hedef organdan ayrıldığındaki konsantrasyonunun azaltılmasını sağlar.

CHEMOSAT® ile istenilen yoğunlukta kemoterapötik dozların enjekte edilebilmesinin yanı sıra kemoterapi kaynaklı toksisiteyi sınırlandırmada yardımcı olmaktadır.
Karaciğer kanserinin primer( Karaciğerde meydana gelen) veya metastazik(Karaciğer dışındaki bir organda oluşup karaciğere sıçrayan) tipleri bulunmaktadır. Günümüzde karaciğerinde kanser bulunduran hastaların tedavisi sistemik kemoterapi adı verilen kemoterapinin tüm vücuda uygulanması yöntemi, cerrahi yöntemler veya ablasyon, embolizasyon, radyasyon terapisi gibi bölgesel tedavi yöntemleri ile yapılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen ve günümüzde kullanılan kısıtlı tedavi yöntemlerinin sebep olduğu yüksek kemoterapiden kaynaklı toksisiteyi ve bu toksisiteden kaynaklı sorunları engellemek adına mevcut yöntemlerin yeni bir teknoloji ile birleştirilerek CHEMOSAT® sistemi oluşturulmuştur.
CHEMOSAT® sisteminin minimal invasiv ve tekrarlanabilir bir yöntem olması ile karaciğerde oluşan tüm kanser tiplerinde uygulanarak tedavi yöntemi olarak kullanılma potansiyeli vardır.

Kemosatürasyonun tarihçesi?

Kemosaturasyon tedavisi temelinde izole hepatik perfüzyon tedavisinden doğmuştur. Bu tedavi 20.yüzyılın ortalarında başlanmış, 1980-1990 yıllarında ise karaciğerin izole edilerek kemoterapötik ajanla satüre edilmesi işlemi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yılların ortalarında Delcath tarafından bu işlem minimal invasiv olarak uygulanmaya başlanmıştır ve peruktan hepatik perfüzyon(PHP) olarak isimlendirilmiştir. Bu işlemin günümüzde kemoterapötik ajanın sadece karaciğerde sınırlı kalması istemiyle, kemosatürasyon tedavisi(CS-PHP) üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu tedavi CHEMOSAT® ile yapılmaya başlanmış ve 2010 yılında CE’si alınmıştır. Şu anda Avrupa’da belirli merkezlerde bu tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Ürünün FDA’sı yoktur.

Kemosatürasyon Tedavisi Neden Önemlidir?
(Karaciğer Kanseri Hastaları İçin)

Karaciğer kanseri, karaciğerde ortaya çıkabilir(primer) veya karaciğere vücudun diğer bölümlerinden yayılabilir(metastaz). Sağlıklı karaciğer işlevi yaşam için olmazsa olmaz olduğundan karaciğerdeki kanserli tümörler ciddi hastalıklara yol açabilmekte ve çoğu zaman yaşamı tehdit etmektedir. Bazı hastalarda, kanserli tümörler cerrahi yoldan alınabilmektedir. Ancak hastalıklı bir organda çoğu zaman mikro düzeyde bulunan tümörlerin tespiti zor olduğundan tedavisi de mümkün olmamaktadır.
Karaciğerdeki tümörlerin sayısı ve konumu, bazı hastalarda ameliyata uygun bir seçenek değildir. Ameliyata uygun olmayan hastalar için doktorlar; sistemik ilaç tedavisi, fokal tedavi veya her ikisini birden önerebilmektedir. Bu terapötik yaklaşımların her birinin kendi faydaları ve sınırlamaları bulunmaktadır.
Sistemik Kemoterapi – Kanser ilaçları tüm vücuda (oral ya da intravenöz yoldan) uygulanır. Bu ilaçlar, kanserli hücrelere saldırmaya ek olarak, bazı sağlıklı hücrelere de zarar vermekte ve önemli yan etkilere neden olmaktadır.
Fokal tedavi – Bu teknik ailesi, kanserli dokuyu doğrudan yok etmek için ısı veya yoğun soğuk gibi diğer yöntemlerden yararlanmaktadır. Fokal teknikler, doktorların görebildiği tümörlerde kullanılabilmekte, ancak tümörlerin safra yolu veya büyük damar yolları komşuluğunda ise fayda sağlamamaktadır. Hastalıklı bir organda çoğu zaman mikro düzeyde bulunan tümörlerin tedavisi mümkün olamamaktadır.

Karaciğer Kanserlerini Tedavi Etmenin Yeni Bir Yolu

Çoğu hasta için CHEMOSAT, karaciğer kanserlerini tedavi etmenin iyi bir yoludur.

 • CHEMOSAT, yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğerinize veren ilk tedavidir!
 • CHEMOSAT, doktorunuz uygun olduğunu düşündüğü müddetçe, birden fazla kez kullanılabilir.
 • CHEMOSAT, karaciğerinizde birden fazla kanser olsa bile işe yarar.

Doktorunuzla Görüşme

Doktorunuz, sizinle görüşerek işlemin nasıl olduğunu açıklayacaktır. Doktorunuz, CHEMOSAT’ın size nasıl yardımcı olabileceğini ve ayrıca karşılaşabileceğiniz her türlü yan etkiyi açıklayacaktır. Doktorunuz, sizinle diğer tedavi seçeneklerini de konuşacaktır. Bu, soru sormak ve sahip olduğunuz soru ve endişelerden konuşmak için harika bir zamandır.

Tarama ve Testler

İşleminizden önceki haftalarda, doktorunuz farklı testler ayarlayacaktır:

TARAMALAR – Karaciğerinizde ve vücudunuzun diğer bölümlerinde yapılacak taramalar, doktorunuzun işlem için yeterince sağlıklı olduğunuzdan emin olmasını sağlayacak ve doktorunuzun işleminiz için hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

KAN TESTLERİ – Doktorunuzun işlemi yaptırmak için yeterince sağlıklı olduğunuzdan emin olmasını sağlayacaktır.

İşleminizden Önceki Gün:

İşleminizden önceki gün, hastaneye gideceksiniz. Herhangi bir ilaç alıyorsanız, lütfen yanınızda getirin.

Hastanedeki odanıza gidecek ve gece kalmak için yerleşeceksiniz. Hemşireniz, size işleme hazırlanmanızda yardımcı olacak ilaçlar verebilir. İşlemden önceki gece herhangi bir şey yiyemeyeceksiniz.

İşleminizin Günü :

Ertesi gün işlem odasına gideceksiniz. Doktorunuz, size genel anestezi (uyumanıza yardımcı olacak ilaç) verecektir. İşlem sırasında hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Uyandığınızda, doktorunuz bacaklarınıza ve boynunuza kateterler (küçük plastik tüpler) yerleştirecektir.

 • Karaciğerinizdeki kanı vücudunuzun geri kalanındaki kandan “ayırma” amacıyla, karaciğerinizin etrafına iki küçük balon yerleştirmek için bir kateter kullanılacaktır.
 • İşlem sırasında size ilaç vermek için, başka bir kateter kullanılacaktır

İşleminizden sonra: Karaciğerinizin etrafındaki balonlar ve bacaklarınızdaki kateterler çıkarılacak ve siz de bir derlenme odasına götürüleceksiniz.
Doktorunuz, size ilaç vermesi gerekebilir diye işleminizden sonra kateteri boynunuzda bırakabilir. Doktorunuz, işlemden sonra sizi yakından izleyecektir.
Yorgun hissedebilirsiniz veya mideniz bozulabilir; ancak bu, çok uzun sürmeyecektir. İşlemden sonra iyileşirken hastanede biraz zaman geçireceksiniz

Eve Geldiğinizde :Vücudunuzda çok şey olup bitmektedir ve iyi olarak kalmanızı sağlamak için sizi dikkatli bir biçimde incelememiz gerekir.

İşleminizden sonraki adımlar şunlardır:

 • Her 2-3 günde bir kan testleri.
 • İhtiyacınız olursa yeni ilaçlar.
 • Kanserinizi izlemek için 6 hafta sonra taramalar.
 • Bu önemli randevuları sakın kaçırmayın.
 • İşe Dönme Doktorunuzla iş gibi normal faaliyetlerinize ne zaman başlayabileceğinizi konuşacaksınız.

CHEMOSAT ne tür karaciğer kanserini tedavi edebilir?

CHEMOSAT, şunları tedavi edebilir:

Birincil karaciğer kanseri: Karaciğerinizde başlayan kanser
Metastatik karaciğer kanseri: Vücudunuzun farklı bir bölümünde başlayan ve ardından karaciğerinize yayılan kanser.

Peki ya karaciğerimdeki doktorun göremediği küçük kanserler ne olacak? CHEMOSAT tüm karaciğeri tedavi ettiği için, doktorunuzun göremeyeceği kadar küçük kanserleri de öldürebilir.

CHEMOSAT bir şifa mıdır? Hayır, CHEMOSAT bir şifa değildir. Ancak, karaciğerinizdeki kanserlerin tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Yan Etkiler

CHEMOSAT işleminin en yaygın ve ciddi risklerini ve yan etkilerini bilmeniz gerekmektedir.

UYARI VE TEDBİRLER: Önemli yan etkilerden biri de, kemik iliğinizin bir süre düzgün işlememe olasılığıdır.

Bunun sonuçları şunlar olabilir:

 • Kanınızda daha az akyuvar hücresi
 • Kolay enfeksiyon kapabilirsiniz.
 • Kanınızda daha az trombosit
 • Kolay morarma yaşarsınız.
 • Yaralanırsanız kanamayı durdurmak daha uzun sürebilir.
 • Burnunuz veya diş etleriniz kanayabilir.
 • Kadınsanız, adetiniz ağır geçebilir.
 • Kanınızda daha az alyuvar hücresi.
 • Yorgun hissedebilirsiniz. ·
 • Nefes darlığı veya baş dönmesi hissedebilirsiniz.
 • Göğüs ağrısı hissedebilirsiniz.
 • Cildiniz solgun olabilir.
 • Elleriniz ve ayaklarınızda soğukluk hissedebilirsiniz.
 • Net düşünemeyebilirsiniz.
 • Baş ağrınız olabilir.
 • Kanınızda daha az hemoglobin ·
 • Yorgun veya zayıf hissedebilirsiniz.
 • Daha seyrek kan (Yüksek protrombin zamanı veya INR) ·
 • Yaralanırsanız kanamayı durdurmak daha uzun sürebilir.